Mən zaman şairiyəm

Mən zaman şairiyəm
Müəllif: Əmir Xosrov Darai
Mənbə: Vüqar Əhməd, Diriyəm nəfəsim var, ölməmişəm səsim var, Xalq Cəbhəsi.- 2014.- 27 noyabr.- S.14.

Mən zaman şairiyəm,
Qələmim qan yazacaq, qan yazacaq.
Məni şair yaradıb ölkəmizin faciəsi,
Nə gözəl qız, nə yaban göz
Nə gözəllər baxışı, nə yarın şux yerişi
Şeirimin bülbülü yox, meyi yox, mütrübü yox,
Daha yer yox onlara söz qoşasan,
Daha tarix onlara yer verməz,
Bu zaman qan günüdü,
İndsi tarix risalət istər.
İndi şair əgər
İnsanların azadlığına söz qoşsun.