Məndən, səba, de ol gülə: qurbanınam, senin

Məndən, səba, de ol gülə: qurbanınam, senin
Müəllif: Əbülhəsən Raci
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.


Məndən, səba, de ol gülə: qurbanınam. senin,
Rəhm etgilen bu bülbüle, quıbanınam sənin,

Bu eşq odunaöz gözü könlüm salıb meni,
Səndən yoxumdu heç gile, quıbanmam sənin.

Hərçənd istərəm sənəbir özgə söz deyem,
Bu söz genə gəlir dilə: “Qurbanınam sənin!”

Hüsnün zəkatını mənə eylə bu il əta,
Qoyma qala gələn ile, qurbanınam sənin.

Vəslində al bu canımı asan^ xilas elə,
Hicrində sälma müşkülə, qurbanınam sənin.

Gəlmiş yuxarxdaö-aşağı, sakla izzətin,
Çox hörmet eyle kakile, qurbanmam sənin.

Min dəfe gündə öldüresən nazilən məni,
Yoxdur mənim sözüm belə, qurbanınam sənin.

Bari edib bəhanə, acıqlanma Raciyə,
Al canmı, güle-gülə, qurbanınam sənin.