Məni (Qaracaoğlan)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Məni (Qaracaoğlan)
Müəllif: Qaracaoğlan
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Ala gözlü yanm yaxıb yandırma
Car çəkib aləmə bildirmə məni.
Açıb ağ gərdənin durma qarşımda
Əcəlimdən əvvəl öldürmə məni.

Qoy dolanıb dursun qolun boynumda
Heç Ölüm qorxusu yoxdur eynimdə.
Bir gecəlik mehman olsam qoynunda
Sabah oldu deyə qaldırma məni.

Dolandım dağlan, bu yerə düşdüm,
Yar, sənin dərdindən odlara düşdüm.
Çarəsi bulunmaz dərdlərə düşdüm
Yetər, alov-alov yandırma məni.

Qaracaoğlan, çox ağladım, gülmədim,
Aradım, dərdimə dərman bulmadım,
Bunca gündür bir minnətə gəlmədim,
Kərəm eylə, məhzun göndərmə məni.