Məni bir soydular, nə don, nə aşdan qoydular

Məni bir soydular, nə don, nə aşdan qoydular
Müəllif: Bədr Şirvani

...Məni bir soydular, nə don, nə aşdan qoydular
Axçam yedilər, doydular, mən qaldım ac və natəvan
Qalmışam indi yalınqac, könlüm həzindir, qarnım ac.
On gündə görməm bir komac, avarəyəm əz xaniman.