Maral (Aşıq Ələsgər)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Maral
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Qara Namazov, "El çələngi" (xalq şeirindən seçmələr), Bakı, 2004.

Səhər-səhər çeşmə üstə
Durur boyu bala, Maral,
Ala gözlər girib qəsdə,
İstər canım ala, Maral!

Sevdim zalım, baqrı daşı,
Almaz klrpik, qələm qaşı,
Tərlan görüb yaşılbaşı,
Sağın, qaynaq çala, Maral!

Ağ üzdə xalın bənövşə,
Az qalır bağrımı deşə,
Məcnunluqdu mənə peşə,
Düşmüşəm mahala, Maral!

Öpmədim ala gözündən,
Doymadım şirin sözündən,
Məni ayırıb özündən,
Salma daldan-dala, Maral!

Camalımdı şəmsü-qəmər,
Vəsfın olub dildə əzbər,
Ucundan yazıq Ələsgər,
Dönübdü abdala, Maral!