Növbahar oldu gəlin bəzmi gülüstan edəlim

Növbahar oldu gəlin bəzmi gülüstan edəlim
Müəllif: Baki
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Növbahar oldu gəlin bəzmi gülüstan edəlim
Açalım qönçeyi qəlbi güli — xəndan edəlim.
Qoymayıb lakə kimi əldən ayağı bir dəm
Məst olub qönçə sifət çaki-giriban edəlim.
Oxusun vəsf ruhiyar ilə Baqi şerin
Bülbülü gülşəni-məclisdə qəzəlxan edəlim.