Nedəyim

Nedəyim
Müəllif: Qaracaoğlan
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Birəm-birəm devşirirlər odunu,
Biləm dedim, biləmədim adını,
Ərzurum yanaqlı kürdlər qadmı
Bir qız menə əmi dedi nedəyim?

Bizim ellər Urum olur, uc olur,
Sızıldaşır boz qurdlan ac olur,
Bir igideemi demək güc olur,
Bir qız məne əmi dedi nedəyim?

Qaracaoğlan der ki, nedib, nedərəm,
Axan sulannan belə gedərəm,
Saqqal, seni naqtabınan yolaram,
Bir qız məne emi dedi nedəyim?