Olarsan
Müəllif: Molla Cümə
Mənbə: Məhərrəm Qasımlı, "Molla Cümə". "Ozan dünyası" jurnalı, №4(25), 2015.

Sığıngınan yaradana, bəndəyə dad eyləmə,
Dostların könlün yaxıb, düşməni şad eyləmə.
Havadar ol, yıxılmasın, evin bərbad eyləmə,
Öz yurdundan özgə yerə köçmə, peşman olarsan.