Olaydı (Aşıq Mustafa)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Olaydı
Müəllif: Aşıq Mustafa


Qadir Allah, budur səndən diləyim,
Altmıs min gülşənim, bagım olaydı.
Hay-hay deyib düsmən üstə gedəndə
Dalımca altmıs min dəlim olaydı.

Altmış min naxırım, altmış min bozum,
Altmış min qoyunum, altmış min quzum,
Altmış min gəlinim, altmış min qızım,
Altmış min incə belli yarım olaydı..

Altmış min oglanım kəkili dəstə,
Altmış min gəlinim dodagı püstə,
Altmış min toyugum yumurta üstə,
Ona görə, ördək, qazım olaydı.