Olmuşam (Aşıq Ələsgər)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Olmuşam (Aşıq Ələsgər)
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Aşıq Ələsgər (2004). Əsərləri (az). "Şərq-Qərb". ISBN 9952-418-21-0. 2017-06-19 tarixində arxivləşdirilib. 2017-06-19 tarixində istifadə olunub.

Ələstü bürəbbüküm qalu bəladan
Mərdin mövlasına nökər olmuşam.
Sürtmüşəm üzümü xaki-payına,
Еlm tapıb, sinədəftər olmuşam.

On bir aydı, mənim üzüm gülmədi,
Qəza qəhri məndən hеç üzülmədi,
Yaxşı dostlar yaman gündə gəlmədi,
Dost sarıdan çox mükəddər olmuşam.

Baxt yatanda, qohum-qardaş yad olu,
Məğrurluq еyləyən namurad olu.
Bayram günü islam olan şad olu,
Mən qəmgin olmaqda kafər olmuşam.

Ələsgərəm, düşdüm qəza qəhrinə,
Fələk top bağladı ömrüm şəhrinə,
Еynim yaşı dönüb Cеyhun nəhrinə,
Ağlamaqdan zarü müztər olmuşam.