Oyan, dağlar

Oyan dağlar
Müəllif: Aşıq Bəsti
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Bəstinin ah-naləsindən
Oyan, dağlar, oyan, dağlar.
Qan damır dağ laləsindən,
Sən də qana boyan, dağlar.

Kəkliklərin qaqqıldaşı,
Ayağı qan eylər daşı,
Sel-sel oldu gözüm yaşı,
Hünərin var dayan, dağlar.

Bəylər bizi gətdi cana,
İgidləri saldı qana,
Ayrı eli zülmətxana,
Bəs necədir o yan, dağlar?