Qürbətdə ürəkdən nalə edərsəm

Qürbətdə ürəkdən nalə edərsəm
Müəllif: Xaqani Şirvani
Tərcümə edən:Maarif Soltan
Mənbə: Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004.

Qürbətdə ürəkdən nalə edərsəm,
Bu nalə olacaq səhhətim mənim.

Qızdırma içində şərbət düzəltsəm,
Göz yaşım olacaq şərbətim mənim.

Qurumuş beynimi işə salarsam,
Dərdü qəm olacaq qismətim mənim.