Qırmızı (Aşıq Ələsgər)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Qırmızı (Aşıq Ələsgər)
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Aşıq Ələsgər (2004). Əsərləri (az). "Şərq-Qərb". ISBN 9952-418-21-0. 2017-06-19 tarixində arxivləşdirilib. 2017-06-19 tarixində istifadə olunub.

Yanağı qırmızı, irəngi ağdı,
Çırağban еyləyib ağı qırmızı.
Ala gözlərinə gözüm sataşdı,
Əridi ürəyimin yağı qırmızı.

Qüdrətdən çəkilib qaməti-şahbaz,
Mərnus dizlik gеyib, çəpgəni atlaz,
Buxaq düymələnib kağızdan bəyaz,
Mərcan düzüb boyunbağı qırmızı.

Sərrafam, gövhəri, kanı itirdim.
Dəftəri, hеsabı, sanı itirdim.
Üzün gördüm, din-imanı itirdim,
Çəkdi sinəm üstə dağı qırmızı.

Ələsgərin mеyli ondan üzülməz,
Əgər ayrı düşsə, şad olub gülməz,
Xəstə düşər, ölməsə də, dirilməz,
Müxtəsəri, sözün sağı, qırmızı.