Qarabağ vilayətinin qədim cədid keyfiyyət və övzaları

(Qarabağnamə (Həsənəli xan Qaradaği) səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları, Pənah xan, İbrahim xan və Mehdiqulu xan əyyami-hökumətlərinin əksər vəqaye və hekayətləri
Müəllif: Həsənəli xan Qaradaği