Qaradağ xanına

Qaradağ xanına
Müəllif: Mir Möhsün Nəvvab
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.


Otuz dəfə dad etmişəm sənə mən
Zahidlərə uymagilən ağa, sən.

Yüz il eyləş hüzurunda zahidin,
Görəcəksən onda derdə dəva sen?

Dəva bilsə keçəl başma eylər,
Cənabına bulma zəhmət rəva sən.

Yüz il sənə vədə verə inanma,
Politkadır saf bilginən hava sən.

Nəwabdan qəbul qıl nəsihət
Ta görəsən dərdlərinə səfa sən.