Qaradağlılar/II Şəmsəddin xəlifə

II İlyas xəlifə Qaradağlılar. II Şəmsəddin xəlifə
Müəllif: Ənvər Çingizoğlu
İsmayıl xan


Şəmsəddin xəlifə Bürhanəddin xəlifənin oğludur. Əhər şəhərində dünyaya gəlmişdi. Mükəmməl saray təhsili almışdı. Atasından sonra Qaradağın hakimi olmuşdu. Şəmsəddin xəlifənin övladı olmadı.