Qocalıq (Gəray Musaoğlu)

Disambig.svg Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Qocalıq
Müəllif: Gəray Musaoğlu
Mənbə: Tariyel Qəni (2015). ŞİRVANIN ŞAMLI ELATININ AŞIQ VƏ EL ŞAİRLƏRİ (az). "Ozan dünyası" jurnalı. azab.az. Yoxlanılıb 2016-02-04.


Dindirməyin məni, qan ağlayaram,
Hamı dərddən yaman olur qocalıq.
Üzülüb taqətim, yoxdu amanım,
Əlif qəddim kaman olur, qocalıq.

Bükülüb qamətim, düşmüşəm candan,
Görən tanış-biliş ötüşür gennən,
Gözlərim görməyir, tökülüb dəndan,
Yel aparan saman olur qocalıq.

Gəray deyir, mən də beş qədəm atdım,
Qaçanda qurtardım, qovanda tutdum,
Qışın çilləsində buz üstə yatdım,
İndi desəm, yalan olur, qocalıq.