Qorxum budur, aləmə düşər səs

Qorxum budur, aləmə düşər səs
Müəllif: Xaqani Şirvani
Tərcümə edən:Maarif Soltan
Mənbə: Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004.

Qorxum budur, aləmə düşər səs,
Qəlbim sənə paybənd olarsa.
Canan! Çatılar xudaya, şəksiz,
Zülfündən əgər kəmənd olarsa.