Quran (A.Mehdiyev və D.Cəfərli tərcüməsi)/Əl-Huməzə surəsi

Əl-Əsr surəsi Quran. Əl-Huməzə surəsi

Tərcüməçilər: Ağabala MehdiyevDürdanə Cəfərli
Əl-Fil surəsi


0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
1. İnsanlarda eyb axtarmağa adət edən və başqaları haqqında pis danışan hər bir kəsin vay halına.
2. O kəs ki, mal yığıb onu dönə – dönə sayar (və bu mal-dövləti necə əldə edib, necə xərcləmək barədə Allahın əmrinə heç bir əhəmiyyət verməz).
3. Və elə zənn edər ki, mal-dövlət onu əbədi yaşadacaqdır (və ölüm, yaxud bədbəxt hadisələr onu haqlamayacaqdır).
4. (Xeyr,) belə deyildir, şübhəsiz, o Hutəməyə (əzən oda) atılacaqdır.
5. Və sən nə bilirsən ki, Hutəmə nədir?!
6. O, Allahın yanar odudur.
7. Elə bir od ki, (küfr, şirk və nifaq mərkəzi olan) ürəklərə nüfuz edər (və zahirdən əlavə, batini də yandırıb - yaxar).
8. Həqiqətən, o odun qapısı (ondan xilas yolu) onların üzünə qapanar (və çıxış yolları olmaz).
9. Onlar hündür sütunlara (bağlanarlar və cəzalanarlar).