Quran (A.Mehdiyev və D.Cəfərli tərcüməsi)/Əl-Kafirun surəsi

Əl-Kovsər surəsi Quran. Əl-Kafirun surəsi

Tərcüməçilər: Ağabala MehdiyevDürdanə Cəfərli
Ən-Nəsr surəsi


0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
1. (Ya Peyğəmbər!) De: «Ey kafirlər (ey Məkkə müşrikləri və bütpərəstləri),
2. Mən sizin ibadət etdiyiniz şeyə əsla ibadət etmərəm.
3. Və nə də siz əsla mənim ibadət etdiyimə ibadət edənsiniz,
4. Və nə də mən əsla sizin ibadət etdiyinizə ibadət edənəm.
5. Və nə də siz əsla mənim ibadət etdiyimə ibadət edənsiniz.
6. Sizin dininiz sizə məxsusdur, mənim dinim də mənə məxsusdur (hələ ki, cihad hökmü gələnədək döyüş tərk olunmuşdur)».