Quran (V.Məmmədəliyev və Z.Bünyadov tərcüməsi)/Əl-Fil surəsi

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!

1 (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kə’bəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!

2 Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!

3 Onların üstünə qatar-qatar quşlar (əbabil quşları) göndərdi.

4 (O quşlar) onlara bişmiş gildən düzəlmiş (möhkəm xırda) daşlar atırdı.

5 (Rəbbin) onları (həşərat tərəfindən) yeyilmiş əkin yarpağına (saman çöpünə) döndərdi!

Əvvəlki surə:
Huməzə surəsi
Quran (V.Məmmədəliyev və Z.Bünyadov tərcüməsi)/Əl-Fil surəsi Sonrakı surə:
Qureyş surəsi
Əvvəl nazil olan surə:
Kafirun surəsi
Sonra nazil olan surə:
Fələq surəsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114