Quran (V.Məmmədəliyev və Z.Bünyadov tərcüməsi)/Əl-Leyl surəsi

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!


1 And olsun (aləmi zülmətə) bürüməkdə olan gecəyə;

2 And olsun işıqlanmaqda olan gündüzə;

3 And olsun kişini və qadını (erkəyi və dişini) yaradana ki,

4 zəhmətiniz (ey insanlar!) cürbəcürdür! (Bə’ziniz Cənnət üçün, bə’ziniz isə Cəhənnəm üçün çalışırsınız).

5 (malını Allah yolunda) versə, (Allahdan) qorxsa,

6 ən gözəl sözü (la ilahə illallah kəlməsini) təsdiq etsə,

7 ona ən asan olanı (Cənnəti) müyəssər edəcəyik!

8 kim (malını Allah yolunda xərcləməyə) xəsislik etsə, (mal-dövlətinə güvənib Allaha) möhtac olmadığını sansa,

9 ən gözəl sözü (la ilahə illallah kəlməsini) yalan saysa,

10 Biz ona ən çətin olanı (Cəhənnəmi) müyəssər edəcəyik (onu Cəhənnəm üçün hazırlayacağıq!)

11, Cəhənnəmə) düşəcəyi zaman mal-dövləti ona heç bir fayda verməz.

12 Bizim öhdəmizə düşən yalnız doğru yolu göstərməkdir! (Mö’min və ya kafir olmaq isə hər kəsin öz işidir).

13 Axirət də Bizim, dünya da Bizimdir!

14 (Ey insanlar!) Mən sizi alovlanan bir atəşlə qorxutdum.

15 Ora ancaq azğın (kafir) daxil olar.

16 kimsə ki, (haqqı) yalan sayar, (imandan) üz döndərər!

17 Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinən isə ondan uzaqlaşdırılar (nicat tapar).

18 kimsə ki, malını (Allah yolunda) verib (günahlardan) təmizlənər,

19 O şəxsin boynunda heç kəsin bir minnəti (ne’məti) yoxdur ki, onun əvəzi verilsin (etdiyi yaxşılıq ona əvəz olsun; və ya: o, etdiyi yaxşılıq müqabilində heç kəsdən bir mükafat gözləməz).

20 O ancaq ən uca olan Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün belə edər.

21 olsun ki, o (öz Rəbbindən Cənnətdə ona verəcəyi ne’mətlərə görə) razı olacaqdır!

Əvvəlki surə:
Şəms surəsi
Quran (V.Məmmədəliyev və Z.Bünyadov tərcüməsi)/Əl-Leyl surəsi Sonrakı surə:
Zuha surəsi
Əvvəl nazil olan surə:
Əla surəsi
Sonra nazil olan surə:
Fəcr surəsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114