Quran (V.Məmmədəliyev və Z.Bünyadov tərcüməsi)/Əl-Qureyş surəsi

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!

1 (Ya Peyğəmbər! Qüreyşlilərə de ki) Qüreyşin ülfəti (dostluğu və ya Allahın onlar üçün səfəri asanlaşdırması) xatirinə,

2 Onlara qış və yay səfərini müyəssər edilməsi (qışda Yəməndə, yayda Şamda istirahət və ticarət edə bilmələri) xatirinə.

3 Bu evin Rəbbinə (Kə’bənin sahibi Allaha) ibadət etsinlər!

4 O Allah ki, onları aclıqdan qurtarıb yemək verdi və onlara qorxudan (fil sahiblərinin təhlükəsindən) sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.

Əvvəlki surə:
Fil surəsi
Quran (V.Məmmədəliyev və Z.Bünyadov tərcüməsi)/Əl-Qureyş surəsi Sonrakı surə:
Maun surəsi
Əvvəl nazil olan surə:
Tin surəsi
Sonra nazil olan surə:
Qariə surəsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114