Quran (V.Məmmədəliyev və Z.Bünyadov tərcüməsi)/Ət-Tariq surəsi

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!

1 And olsun göyə və gecə gələnə! (Gecə peyda olub gündüz qeyb olana!)

2 (Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, gecə gələn nədir?!

3 (O, zülməti yaran) parlaq ulduzdur!

4 Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üstündə bir gözətçi (mələk) olmasın!

5 Elə isə insan nədən yaradıldığına (bəsirət gözü ilə) bir baxsın!

6 O, axıb tökülən bir sudan (nütfədən) yaradılmışdır.

7 (O su kişilərin) bel sümüyündən, (qadınların isə) köks sümüyündən çıxar!

8 Həqiqətən, (Allah) insanı (öləndən sonra) yenidən diriltməyə qadirdir! -

9 Bütün sirlərin aşkar olacağı o qiyamət günü;

10 (O gün) insanın nə (əzabı dəf edəcək) bir qüvəsi, nə də bir köməkçisi olar!

11 And olsun yağış sahibi olan göyə;

12 And olsun (növbənöv bitkilər yetirmək üçün) yarılan yerə ki,

13 Bu (Quran haqla nahaqqı) ayırd edən kəlamdır!

14 O, oyun-oyuncaq (əyləncə) deyildir!

15 Həqiqətən, (Məkkə müşrikləri Quranın nurunu söndürmək üçün) hiylə qurdular.

16 Mən də (hiylələrinə qarşı) onlara cəza verirəm.

17 Elə isə (ya Peyğəmbər!) kafirlərə möhlət ver! Onlara azacıq möhlət ver!


Əvvəlki surə:
Buruc surəsi
Quran (V.Məmmədəliyev və Z.Bünyadov tərcüməsi)/Ət-Tariq surəsi Sonrakı surə:
Əla surəsi
Əvvəl nazil olan surə:
Bələd surəsi
Sonra nazil olan surə:
Qəmər surəsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114