Rübailər (Qətran Təbrizi)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Rübailər
Müəllif: Qətran Təbrizi
%25 tamamlandı

  
Ey hüsnü gözəllər qibləsi olan,
Ürəyin ürəyi, ruha, cana can.
Dedim ürək verib almışam səni -
Yox, canımı versəm, yenə ucuzsan.