Sən qara torpağa su versən əgər

Sən qara torpağa su versən əgər
Müəllif: Xaqani Şirvani
Tərcümə edən:Maarif Soltan
Mənbə: Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004.

Sən qara torpağa su versən əgər,
Bir il də gül açar qarşında bostan.
Sənin torpağınam, lütfünlə su ver,
Yüz cürə gül açım qarşında hər an.