Sənin əslin ağacdandır

Sənin əslin ağacdandır (XVII əsr)
Müəllif: Qaracaoğlan

Sazım, mənlə danışmırsan,
Sənin əslin ağacdandır.
Ağac dedim, bikef olma,
Çox əsnaflar ağacdandır.

Çağırın, gəlsin aşığı,
Salsın elə nur - işığı.
Həsən - Hüseynin beşiyi,
O da ki var ağacdandır.

Qaracaoğlan batıb yasa,
Qulluq eylər o ixlasa,
Musanın əlində əsa,
O da ki var, ağacdandır.