Sənin (Aşıq Bəsti)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Sənin
Müəllif: Aşıq Bəsti
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Dağlar səndən xəbər alım,
Hanı o büsatın sənin?
Söylə, hanı etibarsız,
Əziz mehmanatm sənin?

Samavor niyə qaynamır,
Ulduz stəkan oynamır.
Çoban qonağı taylamır,
Çıxıb qiyamətin sənin.

Bəsti bir gülmədi haşa,
Sinəndə gəzmədi qoşa.
Nəsib olmadm sirdaşa,
Hanı etiqadm sənin?