Salıb mәni qәmi-eşqin bir elә halә, balam

Salıb mәni qәmi-eşqin bir elә halә, balam
Müəllif: Məşədi Əbdül Şahin
Mənbə: Ənvər Çingizoğlu. Məşədi Murad uşağı. "Soy" dərgisi, 10(18) 2008.

Salıb mәni qәmi-eşqin bir elә halә, balam,
Göz ilә görmәyәsәn, gәlmәzәm xәyalә, balam!

Şikayәti-şәbi-hicranı birbәbir edәrәm,
Yetişsә bir dә әlim damәni-vüsalә, balam!

Qaşın şәbahәti tiği-Әliyyi-İmrandır,
Üzün Mәhәmmәdә bәnzәr, qaşın hilalә, balam!

Siyahpuş olub gizlәnibdi zülfündә,
Yәqin kәmindә yatıb arizindә xalә, balam!

Tamami-xәlq edәr Kәbeyi-xudayә sücud,
Әgibdi qibleyi-qaşın mәni şimalә, balam!

Yenә xummar gözün ox çәkib kәman tutmuş,
Yәqin veribdir ona lәblәrin piyalә, balam!

Olur günah edәn mәrd davәrә Rәhzәn,
Sәnә mәhaldır üsyan gәlә xәyalә, balam!