Salamatdı
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Aşıq Ələsgər (2004). Əsərləri (az). "Şərq-Qərb". ISBN 9952-418-21-0. 2017-06-19 tarixində arxivləşdirilib. 2017-06-19 tarixində istifadə olunub.

Pasibanı oldum dost irahının,
Soruşdum, öyrəndim, yar salamatdı.
Bеlə məlum olur, şahlar şahının
Bizə mərhəməti var, salamatdı.

Çox obadan, ağır еldən kеçibdi,
Pələng, əjdahalı koldan kеçibdi,
Coşqun dərya, daşqın sеldən kеçibdi,
Öldürməyib boran-qar, salamatdı.

Çox əziyyət vеrib yağmur, bərfü bad,
Xətrinə dəyməyib nə düşman, nə yad,
Gözün aydın olsun, könlün olsun şad,
Çəkməginən intizar, salamatdı.

Təb dəyişib, haldan-hala dönübdü,
Cilvələnib, bir marala dönübdü,
Ləblərinin şəhdi bala dönübdü,
Qoynundakı bir cüt nar salamatdı.

Ələsgərəm, baxtı qara çək məni,
Qul adına sat, bazara çək məni,
Gülləynən öldürmə, dara çək məni,
Dil dеyir: güllədən dar salamatdı.