Sinəsinnən

Sinəsinnən
Müəllif: Ağdabanlı Qurban
Mənbə: Azərbaycan Aşıqlar Birliyi: Ozan dünyası. №4(11) (az). "Ozan dünyası" jurnalı (2012). Orijinal mənbədən 2017-05-18 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2017-05-18.

Qoynun səkkiz cənnət bağı,
Taydı cənnət, sinəsinnən.
Car olub köçər bulağa,
Axır şərbət sinəsinnən.

Sevgim bu gün bağa gəldi,
Oxuyan şeyda bülbüldü.
Ətri müşki-ənbər güldü,
Verir ləzzət sinəsinnən.

Qurbanı saldı xəyala,
Ləblərin bələnib bala,
Bəlkə verə bir piyala,
Qıla ülfət sinəsinnən.