Sultan Həmidə
Müəllif: Mir Möhsün Nəvvab
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.


Nərədə qalıb həzreti xeyriil bəşər,
Hümmətinə şövq ilə etsin nəzər.

Ləşkəri yunanı necə tarü-mar
Eyledilər esgeri fəthü zəfər.

Səngərini, tiqlərini bitamam
Topu şerərbar ile zirü-zəbər.

Qeleleri xak ilə yeksan qılıb
Vəliəhdi eylədilər dəıbədər.

Qürur edən ləşkəri ədalərin
Ədəm diyanna hamu köçdülər.

Aldı səda aləmi əflakidən,
Söyledi ol dəmdə qəzavü-qədər..

Sayeyi alisi cähanə müfid
Çox yaşasın həzrəti Sultan Həmid.