Tapılmaz (Aşıq Bəsti)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Tapılmaz
Müəllif: Aşıq Bəsti
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Üzülübdür canım el tənəsindən,
Hamı deyər, Bəsti evdə tapılmaz.
Bir sahıdı, bir sözüdü, bir özü,
Bir beləsi daha Löydə tapılmaz.

Bu qınağa vallah, mənəm dözürəm,
Usanmışam, ölməyə də hazıram,
Dərdimi deməyə divan gəzirəm,
Yerdə axtarıram, göydə tapılmaz.

Hanı Xançobanım, o qoca dağlar,
Tutulub gözlərim, görməyir, ağlar,
Nə tez viran oldu bağçalar, bağlar,
Barlı kollarımda meyvə tapılmaz.