Vücudini bu könlüm can demişdir

Vücudini bu könlüm can demişdir
Müəllif: Şah İsmayıl Xətai


Vücudini bu könlüm can demişdir,
Ləbini ləl ilə mərcan demişdir.

Saçın rəngin şəbi-qədr oxuyanlar
Yüzün nurin məhi-taban demişdir.

Bu könlüm eşqini, ey qəmgüsarım,
Vücudim şəhrinə sultan demişdir.

İki gözüm yaşı hər dəm yüzimə
Birin Nilü birin Ümman demişdir.

Əyağın tozinə, ey nuri-rəhman,
Xətai canını qurban demişdir.