Vəhhabi əqidəsinə əqli bir baxış (tərc.: Maqsud Sayıl, 2006)