Vətən (Azad Talışoğlu)

Bu səhifənin məzmunu boşdur və ya uyğun deyil!


User-trash-full-4.svg Bu səhifə Vikimənbə səhifə silmə kriteriyalarına görə yaxın vaxtda silinəcək. Əgər səhifənin silinməsini düzgün hesab etmirsinizsə müzakirə səhifəsində bu barədə fikrinizi bildirin, ya da buradan və ya yuxarıdakı redaktə keçidindən istifadə etməklə məqalədə düzəliş aparın (Düzəliş etdikdən sonra {{sil}} şablonunu səhifədən kənarlaşdırmağı unutmayın)

İdarəçilər: Zəhmət olmasa səhifənın tarixçəsini yoxlamadan, xüsusilə də son dəyişiklikləri   nəzərdən keçirmədən səhifəni  silməyin.


Səbəb Azərbaycan dilində olmayan əsər
Vətən
Müəllif: Azad Talışoğlu
Talış dilində Azərbaycan dilində

Vətən

Az tınım vey pidə, hay xosə vətən,
Tı çımı həm pıəş, həm çımı moə.
Iştı otəşinə məhəbbətədə,
Bə çımı şairə dıl ilhom omə.

Iştı barzə bandon, nığılə vişon,
Bı yolə dınyoədə, vallahi vəyşte...
Bənə Cəvonşiri zırəkə zoon,
Çanədə deşmeni ruşnəş okışte.

Tı rohət nıştəbiş ıştə vırədə,
Hiç kəsi vırədə ıştı çəş bıəni.
Hələ ruj bıənıbe, lap maştə-maştə,
Iştı zəminisə ome erməni.

“Dığə” vey zolıme, əçəy dılədə,
İ tılə rəhm ni, doydəni əmon.
Lap həməy vindışe Xocəliədə,
Kıştışe çanədə jenon, hırdənon.

Vətən

Mən səni çox sevirəm, ay gözəl vətən,
Sən mənim həm sevgilim, həm də anamsan.
Sənin atəşli məhəbbətinlə,
Mənim şair ürəyimə ilham gəlir.