Var (Qaracaoğlan)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Var (XVII əsr)
Müəllif: Qaracaoğlan

Qaracaoğlan der, ismi öyərlər,
Gözəl sevdi deyə hədyan deyərlər,
Dərd verməklə, xəstə canım əyərlər,
Mənim haqdan özgə dərmanımmı var?