Vardır (Katibi-XVII əsr)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Vardır (Katibi-XVII əsr)
Müəllif: Katibi (?-1650)
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Dəli könül, məlul olub qem yemə
Ağlamanm əlbət gülməsi vardır.
Əduya intiqam qalırmı boyle?
Hər kəs etdiyini bulması vardır.

Haqq üçün ibadət edən sadiqlər
Mertəbəsin bulur bağn yanıqlar.
Bivəfa dilbəri sevən aşiqler
Gahi boylə məlul olması vardır.

Bu eşq dedikləri bir yoldur incə
Bülbülə cövr edər bir güli-qönçə.
Bir gözəlin kəndi könlü olunca,
Tənhaca odaya gəlməsi vardır.

Bu bir əski sözdür söylənir əzəl:
“Dilbər axça istər, dinləməz qezəl”.
Zənnimcə, bir aşiq bulsa bir gözel,
Zügürdü feryada salması vardır.

Katibi, səbr eyle, ötesi yaxın,
Hercayı gözətməz duz-ekmek haqqın.
Bivəfa dilbəre aldanma, saqm
Həmən bir üzünə gülməsi vardır.