Varmola (Yəhya bəy Dilqəm)

Varmola
Müəllif: Yəhya bəy Dilqəm
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

Gecə-gündüz qaldım zülmət içində,
Mən kimi zülmətdə qalan varmola?
Əvvəldən can deyib, can eşidənlər,
Heç bircə yanıma gələn varmola?

Hayıf oldu əlim əldən üzüldü,
Mənim üçün bircə saat yüz ildi,
Bağlar xəzəl oldu, güllər pozuldu,
Mən kimi gülşəni solan varmola?

Biçarə Dilqəməm, sorram gələndən,
Ağladandan, göz yaşımı siləndən,
İstəkli dostlardan, qədir biləndən,
Yarəb, ola yada salan varmola?