"Müəllif:Xurşidbanu Natəvan" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

== Şeirləri ==
=== Qəzəlləri ===
 
*[[Yenə ya rəb, nə qəmgindir mənim bu şad olan könlüm]]
*[[Nə yaxşı munis idi, heyf, nagəhan getdi]]
*[[Zəmanə saldi əcəb mohnətu məlalə məni]]
*[[Bahar əyyamıdır, acıldı güllər, ey cavan sənsiz]]
*[[Dilbəra, dərdi-dilimdən belə ünvan etdim]]
*[[Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı]]
*[[Hicran ilə kim, daməni-qəm dəstrəsimdir]]
*[[Xöcəstə bülbüli-xoşnitq, xoşzəban, getmə]]
*[[Könül, qanın gözümdən navəki-qəmzən rəvan eylər]]
*[[Qoyubdur intizarında, necin gəlməz, necin gəlməz]]
*[[Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı]]
*[[Nə yaxşı munis idi, heyf, nagəhan getdi]]
*[[O müjgani-siyəh-novkin xədəiki-yarə bənzətdim]]
*[[Olmuşam dəhri-bəla içrə bu gün divanə mən]]
*[[Rəqib töhməti etdi məni cüda, ey dust]]
*[[Şuri-eşqin başıma axırı sövda gətirir]]
*[[Varımdı sinədə dərdü qəmi-nəhan, ölürəm]]
*[[Yenə ya rəb, nə qəmgindir mənim bu şad olan könlüm]]
*[[Zəmanə saldi əcəb mohnətu məlalə məni]]
 
[[Kateqoriya:1832-ci ildə doğulanlar]]