Müəllif:Əbülqasim Nəbati: Redaktələr arasındakı fərq

* [[Eşq camından içən kimsə huşyar olmaz]]
* [[Gətir, saqi, meyi-gülgun, bu bəzmi bir bahar eylə]]
* [[Nə olmuş, bilmirəm, yarəb, hanı bir bülbüli-şeyda]]
* [[Səhər meyxanə ətrafın gəzirdim məstü bipərva]]
* [[Sərməst yıxıldım genə meyxanələr içrə]]