Xırtızın

Xırtızın
Müəllif: Aşıq Şivğa
Mənbə: Valeh Hacılar. Qarşılıqlı təsir və bağlar. Çıldırlı Aşıq Şenlik. "Qarapapaqlar" jurnalı, № 5. may, 2007.

  
Ey ərənlər, sizi tərif eyləyim,
Dürdü cavahirdi malı Xırtızın.
Bir toy olur, başdan başa bəzənir,
Geyilir yaşılı, alı Xırtızın.

Xırtızın tarpları qoşa-qoşadır,
Ərdahançay coşar üç gün, boşalır,
Torçular tor atır, lurca boşaldır,
Bölüşür parası,pulu Xırtızın.

Şivğanın sözləri düzəlir gəlir,
Tuşlardan ökəci tökülür gəlir,
Ağbabadan yağı tapılır gəlir,
Miraşxandan gəlir balı Xırtızın.