Xoş gəldi mənə meygədənin abü-havast

Xoş gəldi mənə meygədənin abü-havast
Müəllif: Baki
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Xoş gəldi mənə meygədənin abü-havast
Billah gözəl yerdə yapilmış yıxılası.
Ziba yaraşır hiləti naz ol boyu sərvə
İki qolumu etsəm ona bel dolaması.
Diqqətlər ilə seyr edəriz yarı sərapa
Görməzmi idik biz də əgər olsa vəfası.
Dünya dəyər ol mahiliqa dilbəri qərrə
Yusifdə dəxi yoxdur onun hüsnü bəhası.
Məddah olalı çeşmi-qəzalanına Baqi
Öyrəndi qəzəl tərzini Rumun şüərası.