Yüz olu

Yüz olu
Müəllif: Şəmkirli Aşıq Hüseyn
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Mərd igidlər vətənində gürz olu,
Həmdəmsiz kəslərin dərdi yüz olu,
Qoç igidə onda ölüm fərz olu,
Desələr yar əlin verib yad ələ.

Qohum gərək qohum üstə hovlaya,
Qardaş gərək qardaş qanm dovlaya,
Ovçu yoxdu bu maralı ovlaya,
Otlar, otlar, aşar gedər yad elə.

Aləm bilir sən Hüseynin gözüsən,
Yaxşı saxla yaşmaq altda sözü sən,
Necə qoydun sinəm üstə közü sən,
Demirsənmi ya yandıra, ya dələ.