Ya rәb, nә oldu bülbülә gülzarә gәlmәdi

Ya rәb, nә oldu bülbülә gülzarә gәlmәdi
Müəllif: Məşədi Əbdül Şahin
Mənbə: Ənvər Çingizoğlu. Məşədi Murad uşağı. "Soy" dərgisi, 10(18) 2008.

Ya rәb, nә oldu bülbülә gülzarә gәlmәdi,
Şaxi-gül üstә gәlmәyә göftarә, gәlmәdi?!

Ya mümkün olmadı keçә seyli-sirişkimi,
Ya kim, düşüb yüzündә gözü qarә, gәlmәdi.

Müjgan oxun o qaşı kaman vurdu sinәmә,
Sәyyadә bax ki, seydә vurub yarә, gәlmәdi.

Can riştәsi әlimdә bәha tari-zülfünә,
Gözlәr gözüm o Yusifi, bazarә gәlmәdi.

Hәr qәdr dәydi sәngi-mәlamәt bu cismimә,
Bir dәm hәdisi-eşqini inkarә gәlmәdi.

Qәddim kәman olub qaşı tәk intizardәn,
Bәxtim kimi o türrәlәri qarә gәlmәdi.

Şahin, sәbu su üstә sınar, şanә zülfdә,
Yoxsa çәkildi zülfdә dil darә, gәlmәdi?!