Zəmanə əhlindən göstər, o kimdir

Zəmanə əhlindən göstər, o kimdir
Müəllif: Xaqani Şirvani
Tərcümə edən:Maarif Soltan
Mənbə: Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004.

Zəmanə əhlindən göstər, o kimdir
Ki, onu vəfalı hesab edirsən?
Yaxşı bil, vəfalı dost olmaz sənə,
Örtülü qərəzlə dostunam deyən.
 
Xacə sənə desə: - Dostunam sənin! –
Cavab ver: - Nə cürə dostun olum mən.

Ki, işim yaxşısa yaxınlaşırsan,
Pisləşən zamanda olursan düşmən.

Dost odur, yıxılsam tutub qaldıra,
Halım pis olanda tuta əlimdən.

Mənimlə dostluq et tam sədaqətlə,
Dostluq şərtlərinə rəayətlə sən.

Məndən baş verərsə bir xəta əgər,
Son, onu görsən də, içiməyəsən.

Düşmən hücum etsə mənim üstümə.
Ona olmayasan məsləhət verən.