İstifadəçi:Kamil Allahyarov — filologiya elmləri doktoru, professor