Crystal ksmiletris.pngXoş gəlmisiniz, ŞƏHRİYAR!

Salam, ŞƏHRİYAR, Wikisource virtual-kütləvi kitabxanalarının Azərbaycan dilindəki versiyası -VikiMənbəxoş gəlmisiniz!

Fəaliyyətə başlamazdan əvvəl aşağıdakı qaydalarla tanış olmağınız tövsiyə olunur:

 • Yeni məqalə yaratmaq üçün tərəddüd etmə, cəsur ol, vikimənbə hər kəs üçün azad məkandır.
 • VikiMənbənin yazı üslubu sadədir. Bura ədəbiyyat nümunələri (şeir, roman, hekayə və s.), tarixi, hüquqi və s. sənədlərin mətnləri yerləşdirilə bilər.
 • Suallarınıza kömək səhifələrində cavab axtara bilərsiniz. Orada cavab tapmasanız müvafiq müzakirə səhifələrində soruşun.
 • Başqa istifadəçilərdən kömək istəməkdən çəkinməyin, onların müzakirə səhifələrini redaktə edərək suallarınızı əlavə edin.
 • Əsas səhifələr və bunlara köməkçi səhifələrdə (məqalələr, kateqoriyalar, şablonlar v.s.) imzanızı və adınızı yazmayın. Əksinə, müzakirə, səsvermə, sual cavab və s. formasında olan yazılarınızın sonuna ~~~~ (4 tilda) işarəsini əlavə edərək və ya Signature button.png imzanızı atmağı unutmayın.
 • Yaratmaq istədiyiniz məqalənin adını aşağıdakı xanaya daxil edin və "Məqalə yarat" düyməsini basın.

Nuvola apps important yellow.svg
Lütfən özünüz haqqında məqalə yaratmayın. Bu cür informasiyanı öz istifadəçi səhifənizdə verə bilərsiniz! --Eмϊn >> 11:31, 17 Yanvar 2010 (UTC)


== İSMAYILLI RAYONU PİRƏBİLQASIM KƏNDİ.

KƏNDİN TARİXİ HAQQINDA:

==

QOCALARIN SOYLƏDİKLƏRİNDƏN: BU KƏND ƏVVƏLLƏR KƏLOVDAN ADLANDIRILIRMIŞ. YƏNİ KAL ADAMLAR YAŞAYAN YER. VƏ YA KƏL OTARİLAN YER. CƏMİ 10-15 EVDƏN İBARƏT OLUB,KÖÇƏRİ HEYVANDARLIQLA MƏŞĞUL OLAN YERLİ ƏHALİ İÇƏRİSİNDƏ VARLİ BİR DUL QADIN YAŞAYİRMIŞ.ONUN MALİKANƏSİNDƏ ƏBÜLQASİM ADİNDA BİR NƏFƏR NAXİRÇI İŞLƏYİRMİŞ , HƏMDƏ MAL OTARMAQLA MƏŞĞUL OLARMIŞ. NAXIRÇI ƏBÜLQASIM HƏMİN QADININ İNƏYİNİ İTİRƏR, ÇOX ÇALIŞIB GƏZƏR, İNƏYİ TAPMAZ. QADIN İSƏ DEYƏR GET İNƏYİ


]TAP! GƏTİR, YOXSA SƏNİ EVƏ BURAXMARAM. ƏBÜLQASIM SƏRT QADININ QORXUSUNDAN EVDƏN ÇIXIR VƏ ÇUXASINI ƏL AĞACINI, NAXIR TORBASINI KƏNDİN ARXASINDA BİR TƏPƏYƏ QOYUB NAMƏLUM İSTİQAMƏTƏ GEDİR. KƏNDİN ADAMLARI NEÇƏ GÜN GÖZLƏYİR, ƏBÜLQASIM YOX OLUR Kİ, YOX OLUR. AXIRDA HESAB EDİRLƏR Kİ, O ŞƏXS TORBASINI, ƏLAĞACINI, ÇUXASINI QOYDUĞU YERDƏ QEYB OLMUŞDUR. ORANI MÜQƏDDƏS HESAB EDƏRƏK, HƏMİN TƏPƏNİ PİR

ELAN  EDİRLƏR.BİR  MÜDDƏTDƏN  SONRA HƏMİN TƏPƏNİNALTİNDA QEYB  OLMUŞ  ŞƏXSİN  ADI  İLƏ  PİRƏBİLQASIM  ADLANDIRIRLAR. 

UZUN İLLƏR BU YERƏ MAL , QOYUN, KEÇİ DOLANDIRIB, XƏSTƏLİKLƏRİ MÜALİCƏ EDƏN (MANQO, QARAYARA, SAQQO, DABAQ, BRÜSSELYOZ) YEROLDUĞU  ÜÇÜN  HƏR  YERDƏ 
ŞÖHRƏT  QAZANMIŞDIR. HƏTTA DAĞISTANDAN,  QƏBƏLƏDƏN VƏ 

BAŞQA RAYONLARDAN BU PİRƏ MAL-QOYUN GƏTİRİB, PİRİN BAŞINA DOLANDIRIB, PİRİN TORPAĞI QATILMIŞSUYUNDAN MALIN ÜZƏRİNƏ SƏPƏRLƏR SONRA BİR BAŞ MAL KƏSİB KƏNDİN ƏHALİSİNƏ PAYLAYIB YEYƏRDİLƏR. SOVET HÖKUMƏTİNİN İLK İLLƏRİNDƏ MÜHARİBƏYƏ QƏDƏR PİRƏ MAL-QOYUN GƏTİRƏNLƏRİN ARDI ARASI KƏSİLMƏZDİ. VETERNARİYA ( BAYTARLIQ ) ELMİNİN YÜKSƏK İNKİŞAF ETDİYİ İNDİKİ DÖVRDƏ 1950—1990-CI İLLƏRDƏ PİRİN BAŞINA MAL- QOYUN DOLANDIRIB, XƏSTƏLİKLƏRİ YOX ETMƏK ÜMİDİ AZALMIŞDI. ƏBÜLQASIM ADLI ŞƏXSİN ADI İLƏ BAĞLILIQ İSLAMİYYƏTİN ZAQAf


SONRA OLMUŞDUR.TƏXMİNƏN VII--IX ƏSRLƏRƏ TƏSADÜF EDİR. ELMİ MÜLAHİZƏ:MƏNİM FİKRİM: HƏMİN SƏRT QADININ QORXU-SUNDAN ƏBÜLQASİM KİŞİ QADININ ONA VERDİYİ ƏBANI, TORBANI ƏL AĞACINI KƏNDİN KƏNARINDA QOYARAQ ÇIXIB GEDİB.OLA BİLSİN Kİ, ŞAMAXI, AĞSU, KÜRDƏMİR, GÖYÇAY QƏBƏLƏ, DAĞISTAN VƏ SAİR VİSTİQAMƏTLƏRDƏN BİRİNƏ GETMİŞDİR. YƏQİN Kİ, BELƏ OLUB BƏLKƏ DƏ QEYB OLUB. TƏQRİBƏN HİCRİ TARİXİ İLƏ 1065 MİLADİ TARİXİ İLƏ 1655-1656Cİ İLLƏRDƏ YERLİ ƏHALİNİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ HƏMİN YERDƏ 6-BUCAQLI(QABARIQ HEKSOQONAL) MƏQBƏRƏ TİKİLMİŞDİR.354-İL BAXMAYARAQ YÜKSƏK ARXİTEKTURA VƏ SEYSMİK TƏKANLARA (DÖZÜMLÜLÜYÜNƏ GORƏ ÖZ  YAŞIDLARINDAN VƏ  MÜASİRLƏRİNDƏN  GERİ  QALMIR.
MƏQBƏRƏNİN  DİVARINDA  YAZILMIŞDİR:

MƏQBƏRƏ İŞİ USTA HACIBABANIN ƏMƏLİDİR. 1655-1656-CI İLLƏR. KİTABƏ MƏRHUM ŞEYX MOLLA ƏMİR HƏBİBULLA OĞLU TƏRƏFİNDƏN YAZILMIŞDIR. PİRİN ƏSLİ KÖHNƏLDİKDƏN SONRA MİLADİ 1890 -CI İLDƏ TOPLANAN NƏZİRLƏR HESABINA RESTOVRASİYA EDİLMİŞDİR. PİRİN TƏMİR EDİLMƏSİ ÜÇÜN, BASQALLI SÜLEYMAN ƏFƏNDİ, HACI MECİD ƏFƏNDİ TƏRƏFİNDƏN MƏMUR TƏYİN EDİLMİŞDİR. HƏLƏ QƏDİM DÖVRLƏRDƏ İNSANLARIN BU OCAĞA İNAMLARI GÜCLÜ OLDUĞUNDAN, ONLAR TİFLAN ADLANDIRILAN BULAQ YAXINLIĞINDAN KÖÇƏRƏK PİR ƏTRAFINDA ÖZLƏRİNƏ YENİ


 MƏSKƏN  SALMIŞDILAR.

İNDİ DƏ QƏDİM KƏLOVDAN KƏNDİNİN NİŞANƏLƏRİ QALMAQDADIR. BURADA BƏZƏKLİ SAXSILARIN , ARI MUMU İLƏ DOLU KÜPLƏRİN ÇIXMASI , ŞEYİTLƏR ADLANAN QƏBİRSTANLIĞIN OLMASI BURANIN QƏDİMLİYİNİ GÖSTƏRİR. ARXEOLOJİ CƏHƏTDƏN HƏLƏ TAM ÖYRƏNİLMƏYƏN QƏDİM KƏLOVDAN KƏNDİ ÖZ DÖVRÜNÜN ƏN İNKİŞAF ETMİŞ YAŞAYIŞ MƏSKƏNİ OLMUŞDUR. HƏMİN ƏRAZİDƏ ÖZ GÖZƏLLİYİ VƏ QƏDİMLİYİ İLƏ HAMINI HEYRAN EDƏN 3- ƏDƏD BÖYÜK QOZ AĞACLARI MÜƏYYƏN HƏNDƏSİ FİQURLA MƏHZ KƏND CAMAATI TƏRƏFİNDƏN ƏKİLMİŞDİR. QƏDİM KƏND ƏRAZİSİNDƏN ÇAY İSTİQAMƏTİNDƏ İKİ QƏDİM MEŞƏ YOLU VAR Kİ, BİRİNCİSİ KÖHNƏ


 DƏYİRMAN  YOLUDUR. DİGƏR  YOL  İSƏ  ŞAMAXI VƏ AĞSUYA GETMƏK ÜÇÜN  NƏZƏRDƏ  TUTULMUŞDUR.

PİRƏSÜRƏ ADLANDIRILAN, YEDDİ CÜR İYƏ VƏ TAMA MALİK OLAN KÜKÜRDLÜ BULAQLAR ƏSL SEYRANGAHI XATIRLADIR. HƏLƏ O DÖVRDƏ BU YOLDAN İSTİFADƏ EDƏN TACİRLƏR , ATLILAR , KƏL ARABALARI İLƏ ŞAMAXİYA BUĞDA VƏ UN APARIRDILAR. O DÖVRDƏ İNSANLARIN İSTİRAHƏT YERİ OLMUŞ PİRƏSÜRƏ VADİSİ İNDİ DƏ YEDDİ BULAQ ADI İLƏ İNSANLARIN İSTİRAHƏT YERİNƏ ÇEVRİLMİŞDİR. PİRƏSÜRƏ SÖZÜNÜN GÖRƏ BELƏDİR:KƏL VƏ YA DİGƏR HEYVANLARIN BU YOLLA PİRƏ SÜRÜLMƏSİ- (PİRƏSÜRƏ)- SÖZÜNÜN YARANMASİNA SƏBƏB OLMUŞDUR. TARİXİN DƏQİQ GÖSTƏRİLMƏSİ ONU

 BİLDİRİR Kİ, HƏMİN  DÖVRDƏ  AZƏRBAYCAN  SƏFƏVİ   III  ŞAH  ABBASIN  HAKİMİYYƏTİ


DÖVRÜ OLMUŞDUR. O ZAMANLAR KƏLOVDAN KƏNDİ ŞAMAXI ƏMİRİ ƏMİR XOSROVUN TABEÇİLİYİNDƏ İDİ. SƏFƏVİ- OSMANLİ, SƏFƏVİ- RUSİYA MUHARİBƏLƏRİ ZAMANI ŞAMAXİ VƏ ƏTRAF YERLƏRİN ƏHALİSİ AĞSUYA SÜRGÜN EDİLMİŞ MÜQAVİMƏT GÖSTƏRƏNLƏR İSƏ QILINCDAN KEÇİRİLMİŞDİR. MƏNİM FİKRİMCƏ , ŞEYİTLƏR ADLANAN YERDƏ DÖYÜŞÇÜ QƏBRİ VƏ KÜTLƏVİ QƏBİRSTANLIĞIN OLMASİ MÜHARİBƏLƏRİN (SƏFƏVİ-OSMANLI) NİŞANIDIR .II MOVZU

1918-Cİ  İLDƏ   ÇAR  HÖKUMƏTİ  DEVRİLƏNDƏN  SONRA 

AZƏRBAYCANDA DEMOK- RATİK CUMHURİYYƏT YARANDI. ONUN RƏHBƏRİ YUSİFBƏY NƏSİBBƏYOV FƏTƏLİXAN XOYSKİ , MƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ, NƏRİMAN NƏRİMANOV VƏ BAŞQALARI OLMUŞDUR. QARIŞIQLIQDAN İSTİFADƏ EDƏN ERMƏNİ DAŞNAKLARI , BAŞDA ƏMİROV QARDAŞLARI OLMAQLA ANDRONİKİN RƏ HBƏRLİYİ İLƏ RUS ƏSGƏRLƏRİ İLƏ ŞAMAXIDA, BAKIDA , QUBADA O CÜMLƏDƏN PİRƏBİLQASIMDA 10 NƏFƏRİN BAŞINI BİR DAŞ ÜSTÜNDƏ KƏSİBLƏR. KEYVƏNDİLİ ARŞAQ VƏ ZƏRGƏRANLI MIÇIQ BU HADİSƏDƏ YAXINDAN İŞTİRAK ETMİŞDİLƏR

9

ƏZMƏMMƏD DAYI,FƏRMAN BABA,SALMAN BABA, HƏBİBULLA DAYI (HACI), MÜSLÜM BABA (HACI) ,MƏLƏK NƏNƏ ,CƏLİL DAYI , ƏKBƏR TACƏDDİN,AĞABALA,ABDUL (REYHANIN ATASI),EYVAZ (ŞÜKÜRÜN ƏMİSİ),ƏSBƏT (MEHDİNİN ARVADI) ,GÜLƏNDAM (ƏZMƏMMƏDİN ARVADI),HƏCƏR (ABDULLA)NAZXANIM (GÜLBABANIN NƏNƏSİ),ƏLİABBAS (SƏFƏRALININ ƏMİOĞLUSU),MƏHƏMMƏD (YAXŞI XALANIN QARDAŞI),MƏSİM (MƏCNUN),HƏLİM,İSBƏNDİYAR., ƏBİLQASIM ,ƏZİZ (MANAFLİ) ALLAH SİZƏ RƏHMƏT ELƏSİN !!! 12-NƏFƏRİN BAŞINI KEYVƏNDİ VƏ BƏHLİYAN KƏNDİ ARASINDA DƏRƏDƏ KƏSMİŞDİLƏR.QALAN 10 NƏFƏRİ MÜXTƏLİF YERLƏRDƏ VƏHŞİCƏSİNƏ QƏTLƏ YETİRMİŞDİLƏR. TÜRKİYƏNİN XİLASKAR TƏDBİRİ OLMASAYDI, AZƏRBAYCANLILAR TAMAM QIRILACAQDI. 10 QAFQAZ İSLAM ORDUSU ERMƏNİLƏRİ BAKIYA KİMİ QOVDULAR.

ƏNVƏR  PAŞA   VƏ  NURU  PAŞANIN   SƏYİ NƏTİCƏSİNDƏ  ERMƏNİLƏRDƏN   QORUNAN  VƏ  MEŞƏLƏRDƏ  GİZLƏNƏN  QADINLAR ,UŞAQLAR,QOCALAR  EVLƏRİNƏ  QAYITDILAR.”BİZ TÜRKÜZ  ARKADAŞ,BİZDEN KORKMAYINIZ “-DEYƏ KÖMƏYƏ GƏLƏN  TÜRK  QARDAŞLARIMIZ  YADDAŞLARDA   ƏBƏDİ  OLARAQ  QALACAQDIR.

KƏNDİMİZDƏN ERMƏNİLƏRƏ QARŞI BİR NƏFƏR, ƏZMƏMMƏD KİŞİ ÖZ ARVADI VƏ ,ÖLDÜRÜLƏNLƏRİN İNTİQAMINI ALMAQ ÜÇÜN, GÜRCÜVAN YAXINLIĞINDA

ZİMQAN     ADLANAN  YERDƏ  24 NƏFƏR  ERMƏNİNİ   PUSQUYA  SALARAQ  BAŞLARINI  KƏSMİŞDİ.

MƏNBƏLƏRDƏ ONUN TƏK OLMADIĞI,MİRZƏMMƏD VƏ ŞAHBAZ KİŞİNİN ONUNLA OLDUĞU GÜMAN EDİLİR...

11


KƏNDİN ERMƏNİLƏRDƏN AZ-ÇOX MÜDAFİƏSİNDƏ  : QƏRİBİN BABASI--HÜMBƏT İDRİSİN DƏDƏSİ--ƏZMƏMMƏD SALİHİN ATASI--SEYFƏDDİN ŞAHLARIN ATASİ--ŞAHBAZ FƏTULLA BABA-GÜLMƏMMƏDİN DƏDƏSİ YAXINDAN İŞTİRAK ETMİŞDİR.
12

III-M

SOVET HÖKUMƏTİ QURULANA QƏDƏR KƏNDİMİZDƏ ƏRƏB ƏLİFBASI İLƏ YAZIB OXUMAĞI BACARAN XEYLİ ADAM OLMUŞDUR. MOLLA QÜDBƏDDİN ,MƏHƏMMƏDSƏİDMOLLA MUSTAFA ,ABDULMAHMUD KİŞİ. KƏNDDƏ İLK MƏKTƏB ƏRƏB ƏLİFBASI İLƏ 1927-Cİ İLDƏ AÇILMIŞDI . İLK MÜƏLLİM İSGƏNDƏR BƏY KÜRDÜVANLI OLMUŞDUR. TEZLİKLƏ ONU BƏY NƏSLİNDƏN OLDUĞU ÜÇÜN HƏBS ETMİŞDİLƏR. 1928-Cİ İLDƏN KƏNDDƏ LATIN ƏLİFBASI TƏTBİQ EDİLDİ, NƏHAYƏT I SİNİF AÇILDI. İLK MÜƏLLİM AĞSU (HACMAN KƏNDİNDƏN) İDİ.QOCAYEV DADAŞ MÜƏLLİM OLMUŞDUR.1960-CI İLƏ KİMİ MƏSCİDDƏN İSTİFADƏEDİLDİ.

 1927-Cİ İLDƏ İLK MƏKTƏBƏ GEDƏN-

13

LƏRDƏN ƏSLİ , NURCAHAN, SƏRFİNAZ, ÇƏRKƏZ ( 2007-Cİ İL) HƏLƏ SAĞDIRLAR.

 MƏN  I  SİNFƏ  1929-CU  İLDƏ

GETMİŞƏM. MƏNİM SİNİF YOLDAŞLARIM XANƏHMƏD, İBAD, ƏLLAM, SƏADƏT OLMUŞDUR. HƏMİN DÖVRDƏ YAŞADIĞIMIZ YER ŞAMAXI QƏZASINA BAXIRDI. İSMAYILLI RAYONU YOX İDİ. 1931- Cİ İLDƏ İSMA- YILLI RAYONU YARADILDI. KƏNDİMİZİN İLK MÜƏLLİMLƏRİ ALLAHVERDİ ƏLİYEV , CƏBRAYILOV İSGƏNDƏR OLMUŞDUR. 1927 -1934-Cİ İLLƏRDƏ SAVADSIZLIĞI LƏĞV ETMƏK ÜÇÜN GECƏ KURSLARI TƏŞKİL OLUNURDU.

    1933-CÜ İLDƏ  KƏND  SAKİNİ 

SÜLEYMANOV ƏFRAZ AZƏRBAYCANDÖVLƏT NEFT AKADEMİYASINA (AZİ) İNSTİTUTDA

14

OXUYA-OXUYA RUS-DİLİ MƏLLİMİ , SONRA RİYAZİYYATDAN DƏRS DEDİ.

  ƏLİYEV ALLAHVERDİ  PEDOQOJİ 

MƏKTƏBİ QURTARIB (1926-1930) İLLƏR MÜƏLLİM İŞLƏDİ.ONA ƏMƏKDAR MÜƏLLİM ADI VERDİLƏR. SONRA İNSTİTUTUN QİYABİ BİOLOGİYA FAKULTƏSİNDƏ TƏHSİL ALMIŞDIR.

 İSGƏNDƏR  CƏBRAYILOV ŞAMAXIDA

PEDOQOJİ MƏKTƏBDƏ OXUYUB MÜƏLLİM OLMUŞDUR. BİZ HAMIMIZ HƏMİN 3 MÜƏLLİMİN BİZƏ DƏRS DEDİYİNƏ GÖRƏ FƏXR EDİRİK.

Sadıqov sadiq

    İLK  DƏFƏ  7  İLLİK  MƏKTƏB 

1938- Cİ İLDƏ AÇILMIŞDIR. O VAXTACAN UŞAQLAR 4 İLLİYİ BİTİRİB , TİRCANA GEDİRDİ. 1935-Cİ İLDƏ KƏNDİMİZDƏN BÖYÜK BİR QRUP ŞAMAXI

PEDOQOJİ MƏKTƏBİNƏ, QUBA

15


ZOOBAYTARLIQ MƏKTƏBİNƏ GETDİ. CƏLİLOV ƏLLAM , VAHİDOV QASIM MÜSLÜMOV İBAD ,SADIQOV SADIQ ,XALIQOV AĞAYAR , HƏSƏNOV ƏLİ , NƏSİROV ORUC ,NƏBİYEV KƏRİM , ABDURRƏHMANOV FEYRUZ , ƏLİYEV MƏMMƏDŞAH , NƏSİROV NƏSİR ,CƏMİLOV CƏMİL ,ASLANOV ASLAN HƏR İKİ QRUP 1939-CU

İLDƏ   MƏKTƏBİ  QURTARIB ,

MÜXTƏLİF YERLƏRDƏ İŞLƏDİLƏR

   TƏƏSÜFLƏR OLSUNKİ ,  MÜHARİBƏ    ONLARIN  İNSTİTUT  OXUMALARINA    MANE  OLDU.1939 –CU İLDƏ II QRUP -NƏBİYEV  İSGƏNDƏR  ,  NƏSİR        ABDURƏHMANOV,  MƏMMƏDOV ELXAN, ƏDİLOV  ƏVƏZMÜHARİBƏ   BAŞLANAN  İLİ   MƏKTƏBİ  QURTARDILAR..BUVAXTLARDA PARTİYAÇILIQ  ƏNƏNƏLƏRİ  GÜCLƏNMİŞDİ.


16


PARTİYA ÜZVLƏRİ PİRƏBİLQASIMDA ÇOXLUQ TƏŞKİL EDİRDİ. CƏLİLOV NOBAT, FEYZULLAYEVA ZƏRİF , NURİYEVA ÇƏRKƏZ , MƏMMƏDOVA NƏSİBƏ,BƏDƏLOVA REHAN ,NƏBİYEVA ZƏMİNƏ , HƏSƏNOVA MİRVARİ -MÜHARİBƏ DÖVRÜNDƏ KİŞİLƏRLƏ BİRGƏ ÇİYİN-ÇİYİNƏ İŞLƏMİŞ ACLIQ VƏ SƏFALƏTLƏ DOLU MÜHARİBƏ İLLƏRİNDƏN ALNIAÇIQ--ÜZÜAĞ , ÇIXMIŞDILAR. MÜHARİBƏ QURTARAN GÜNÜ KOLXOZ SƏDRİ NURİYEV MİRZƏMMƏD MUSİQİÇİLƏR ÇAĞIRIB İKİ GÜN BAYRAM ETDİ . ÖKÜZ KƏSİB SÜFRƏ AÇDIRDI.. ONUN SAYƏSİNDƏ CAMAAT ACLIQ GÖRMƏDİ. DÖVLƏTƏ HEÇ BİR BÖYÜK KƏNDİN VERƏ BİLMƏDİYİ 1 İLDƏ 50 TON TAXIL ,SÜD ,YUMURTA ,YAĞ VERƏN SAVADSIZ BİR SƏDRƏ MEDAL YARAŞDIĞI 17


HALDA FƏXRİ FƏRMAN BELƏ VERMƏMİŞDİLƏR... YADIMDADIR , 1945 - Cİ İLDƏ

MARTIN SONUNDA  QOLUM-QIÇIM 

SARIQLI KƏNDƏ GƏLƏNDƏ

HƏR BİRİMİZƏ 50 KQ  BUĞDA 
 10  KQ  UN  VERDİ.

BELƏ ŞƏXSLƏRİN RUHU HƏMİŞƏ BEHİŞT OLSUN.

SADİQOV SADIQ

1954-CÜ İLƏ QƏDƏR KƏNDLƏRDƏ HEÇ BİR TEXNİKA YOX İDİ . BİZİM KƏNDİMİZƏGƏLMİŞDİ . KƏNDLƏRƏ TEXNİKALARIN GƏLİŞİ ZAMANI SAHƏLƏRƏ KÜTLƏVİ EKSKURSİYALAR TƏŞKİL EDİLİRDİ. 1955-Cİ İLDƏ İLK KOMBAYN GÖRÜNDÜ .İNSANLAR TAXILIN BİR NEÇƏ SAAT ƏRZİNDƏ ZƏHMƏTSİZ, BİÇİLMƏSİNƏ GÖRƏ HƏDDİNDƏN ARTIQ SEVİNİRDİLƏR .

18


İLK DƏFƏ RAYONDA 1951 Cİ İLDƏ DİZEL ELEKTRİK STANSİYASI TİKİLMİŞDİ.MÜHARİBƏDƏN SONRAKI İLLƏRDƏ VII- Cİ SİNİFİ BİTİRƏN UŞAQLAR ŞAMAXI PEDOQOJİ MƏKTƏBİNƏ OXUMAĞA GETDİLƏR. SOLTANOV HƏMİDSOLTAN NİZAMOV RAMİZ XƏLƏFOV SAHİB NURİYEV ŞƏRFƏDDİN SADIQOV VALEH SADIQOV CAMƏMMƏD SADIQOV MƏHƏMMƏD FEYZULLAYEV ŞAHLAR ONLARDAN BƏZİLƏRİ İŞLƏYƏRƏK İNSTİTUTU BİTİRDİLƏR. CABAROV MƏHƏMMƏD NƏBİYEV İSKƏNDƏR (MÜƏLLİM) MÜSLÜMOV İBAD (MÜƏLLİM) XƏLƏFOV HAFİZ MÜSLÜMOV ZAHİR (HƏKİM-PROFESSOR) 19


EYVAZOV ƏLİHEYBƏT (JURNALİST) KƏRİMOV İDRİS

 (ZOOTEXNİK , ALİM)

SÜLEYMANOV NÜSİR

(ZOOTEXNİK ,  ALİM)

SADIQOV SADIQ (MÜƏLLİM) ƏDİLOV ƏVƏZ (MÜƏLLİM) NƏSİROV AĞASƏN

 (MÜƏLLİM,  ŞAİR, ALİM)

SÜLEYMANOV SİHƏT (MÜƏLLİM) CƏBRAYILOV FƏZAYIL (MÜƏLLİM) BAXIŞOV SƏMİD (BAYTAR) SADIQOV SABİT (BAYTAR) EYVAZOV NƏZƏR (AQRONOM, BİOLOQ) VƏ ADI ÇƏKİLMƏYƏN BİR ÇOX ŞƏXSLƏR ALİ TƏHSİL ALARAQ KƏNDİMİZİN , RAYONUMUZUN VƏ RESPUBLİKAMIZIN BİR ÇOX YERLƏRİNDƏ MƏDƏNİ, İQTİSADİ , SOSİAL SAHƏLƏRDƏ ÇALIŞMIŞLAR.


20


  KƏND  SOVETİ  HAQQINDA:

İLK KƏND SOVETİNİN SƏDRİ BAKIDAN KƏNDƏ KÖMƏK ÜÇÜN YOLLANMIŞ (REVKOM) KAZIMOV OLUB.O, ÖZ BACISINI YETİM BİR OĞLANA ƏRƏ VERDİ. 1923-CÜ İLDƏ GEDƏRKƏN ONU DA ÖZÜ İLƏ APARDI. BİR NEÇƏ İLDƏN SONRA HƏMİN YETİM OĞLAN , ƏLİYEV

ALLAHVERDİ  MÜƏLLİM  KƏNDƏ 

QAYIDIB, HƏM PARTİYA İŞİ HƏM DƏ MÜƏLLİM İŞLƏYİRDİ. MÜHARİBƏ DÖVRÜNDƏ ONA ƏMƏKDAR MÜƏLLİM ADI VERİLMİŞDİ. ŞƏRƏFLİ

ÖMÜR  YOLU  KEÇƏRƏK,  1977- Cİ  İLDƏ VƏFAT  ETDMİŞDİR.  İKİ 

OĞLU VƏ İKİ QIZI VAR.

   SONRA KƏND  SOVETİNİN  

SƏDRİ LAHIC MƏMMƏD MİRZƏ , MƏŞƏDİ MƏHƏMMƏD , QƏLƏM KOLXOZ QURULMAĞA BAŞLAYANDA

21BƏHLİYANLI  MİNAS  (SPALKOM)  OLDU.  XEYLİ  SONRA  ƏSRİ

QOŞAKƏNDLİ , BABAKƏRİM , BƏKİROV ŞÜKÜR , ŞIXIYEV ŞIXI , ASLANOV SƏRASLAN ,

SÜLEYMANOV  DİLARƏ
   1918-1922-Cİ  İLLƏRDƏ  KƏNDLƏRDƏ

RƏHBƏRLİK KƏNDXUDALARA TAPŞIRILDI. SOVETLİK YARANANDAN SONRA KƏNDXUDALAR LƏĞV EDİLDİ. BİZİM KƏNDDƏ KƏNDXUDA OLMAMIŞDIR. İLK DƏFƏ KOLXOZ SƏDRİ 1931- Cİ İLDƏ KƏRİMOV

BABAKƏRİM,  İKİNCİ  İSƏ  HƏMZƏYEV  MİSİR  

NƏBİYEV İSRAYIL CƏBRAYILOV ABDÜLLƏTİF NURİYEV MİRZƏMMƏD CƏLİLOV ŞİRMƏMMƏD EYVAZOV ƏFƏRALI 22SADIQOV MƏHƏMMƏDSƏİD BİZLANLI ƏLİBABA HACIYEV SÜLEYMANOV NÜSÜR SEYİDALIYEV (QAX) MƏMMƏDBAĞIR (DİYALLI) XƏLƏFOV HAFİZ , SADIQOV SABİT EYVAZOV ƏLİHEYBƏT BƏKİROV NƏZƏR


1935- Cİ İLDƏ ÖLKƏDƏ STAXANOV HƏRƏKATI BAŞLADI. ZİBA HACI QIZI, TƏHLİ CƏLİLOVA, QONÇƏ SƏFƏROVA , YAXŞI İŞLƏ- DİKLƏRİNƏ GÖRƏ ZƏRBƏÇİ STAXANOVÇU ADINA LAYİQ GÖRÜLDÜ. 1938-Cİ İLDƏ AZSSRİ ALİ SOVETİNƏ ŞİRMƏMMƏD CƏLİLOV DEPUTAT SEÇİLDİ. 1950-Cİ İLƏDƏK DEPUTAT OLDU.

23


  YERLİ  SOVETLƏRƏ  SEÇKİLƏRDƏ

KƏRİMOV BABAKƏRİM , XƏLƏFOVA GÜLLÜBƏYİM, NƏBİYEV İSRAYIL, ASLANOV ABBAS KƏNDİMİZDƏ İLK DEPUTATLAR İDİ.


KƏND SAKİNLƏRİNİN MƏNŞƏYİ: ÇAR DÖVRÜNDƏ 1804-1918 KƏNDİMİZDƏ ZƏNGİN , MÜLKƏDAR ŞƏXSLƏR VƏ ÇAR MƏMURU OLMAMIŞDIR. ŞİRVAN XANLIĞI TƏNƏZZÜL EDİB DAĞILMAĞA BAŞLAYANDA ŞAMAXI XANI MUSTAFAXAN ŞAMAXIDAN

FİT  DAĞINA  GEDİB , ORADA 
 ÖZÜNƏ  QALA TİKDİRİR. 
MƏNBƏLƏRDƏ  ONUN SAĞ  QOLU  QALABƏYİ RƏHİM AĞA  OLMUŞDUR. RƏHİM  AĞA  PİRƏBİLQASIMDA  KƏRİMLİ  TAYFASININ

ULU BABASI OLMUŞDUR.


PİRƏBİLQASIM KƏNDİNDƏ AŞAĞIDAKI TAYFA TİPLİ AQRABƏLƏR OLMUŞDUR.İNDİ DƏ ONLARIN QARIŞIQ DA OLSA NÜMAYƏNDƏLƏRİ VAR. ABDULLU (BİR KÖKDƏN BAŞLAYİB) KƏRİMLİ QƏDİRLİ CABARLI MOLLACƏBİLİ

MƏHƏRRƏMLİ (QUBADAN GƏLMƏDİ)

MAHMUDLU ( BİR KÖKDƏNDİRLƏR-- EYVAZLI -- DAĞISTANDAN GƏLMƏ)

MƏMMƏDLİ (QUBADAN GƏLMƏDİR-- ƏBİLLİ (BİR-BİRİNƏ YAXINDIRLAR) SEYİDLİ NİZAMLI     REPRESİYA  İLLƏRİ. 
 KƏNDİMİZDƏ  KOMSOMOL  TƏŞKİ-

LATI PARTİYA TƏŞKİLATINDAN YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ QURULMUŞDU. İLK DƏFƏ PARTİYA TƏŞKİLATI 1931-Cİ İLDƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ , ONUN İLK KATİBİ NƏBİYEV İSRAYIL OLMUŞ SONRA İSƏ EYVAZOV SƏFƏRALI MÜXTƏLİF VAXTLARDA

KƏRİMOV  BABAKƏRİM, 
NURİYEV  ŞIXƏHMƏD  BU  IŞİ  DA-

VAM ETDİRMİŞLƏR..

    1928-1929-1931-Cİ  İLLƏRDƏ  SOVET

HÖKUMƏTİNƏ QARŞI BAŞ QALDIRAN GİZLİ ANTİSOVET TƏŞKİLAT BANDA TƏXRİBATLARDA PİRƏBİLQASIMDAN BİR NƏFƏR DƏ İŞTİRAK ETMƏMİŞ VƏ ƏLAQƏ SAXLAMAMIŞDIR. KƏNDDƏ 1934-1938-Cİ İLLƏRDƏ SİYASİ MƏHBUS ADI İLƏ TANINAN, SOVET HÖKUMƏTİNİN DÜŞMƏNİ ADI İLƏ TUTULAN OLMAMIŞDIR.

26


BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ İŞTİRAK EDƏNLƏRİN SİYAHISI :

1. ABDULLAYEV  ASLAN

2.ABDULLAYEV KAMAL 3.ABDULLAYEV FEYRUZ 4.ASLANOV ABBAS 5.BAXIŞOV ƏHMƏD 6.BƏDƏLOV ABDÜRRƏHİM 7.BƏKİROV NOVRUZ 8.QARAYEV ƏLİ 9.QARAYEV SƏFTƏR 10.QOCAYEV QOCA 11.QOCAYEV ABDULKƏRİM 12.ƏLİYEV UMUD 13.İBRAHİMOV ƏLİSAHAB 14.İBRAHİMOV BƏHƏR 15.İSKƏNDƏROV AĞALAR 16.KAZIMOV BABAXAN 17.MAHMUDOV İSKƏNDƏR 18.MAHMUDOV QUBAD 19.MƏMMƏDOV YADİGAR 20.MƏMMƏDOV ŞAKİR 27


21.MECİDOV ƏLİXAN 22.NƏSİROV NƏSİB 23.NƏSİROV ORUC 24.NİZAMOV CƏBRAYIL

25.NURİYEV  ŞIXƏHMƏD

26.NURİYEV QƏNİMƏT 27SÜLEYMANOV FİRUDDUN 28.SÜLEYMANOV ƏBÜLFƏZ 29.FƏTALIYEV HACIƏLİ 30.XALIQOV AĞAYAR 31.XƏLƏFOV RAMAZAN 32.HƏMİDOV BABALI 33.ÇƏLƏBİYEV AĞAƏLİ 34.ÇƏLƏBİYEV QASIM 35.CABAROV ŞƏRİF 36.ŞİRİNOV NƏDİR 37.ŞİRİNOV NURALI 38.SADIQOV TAHİR 39.HƏSƏNOV BALAQARDAŞ MÜHARİBƏDƏ HƏLAK OLUŞLAR. ADLARI YUXARIDA QEYD EDİLMİŞ ŞƏXSLƏRLƏ BƏRABƏR 3 NƏFƏR MÜHARİBƏDƏ HƏLAK OLMUŞ 28


 VƏ YA  İTKİN  DÜŞMÜŞDÜR.ALLAH  RƏHMƏT  ELƏSİN!!!


43.SADIQOV SADIQ 44.MÜSLÜMOV İBAD 45.BƏKİROV NƏZƏR 46.BƏKİROV ŞÜKÜR 47.NƏBİYEV İSRAYIL 48.NURİYEV GÜLƏHMƏD 49.CƏLİLOV AĞACƏLİL 50.CƏMİLOV CƏMİL 51.EYVAZOV SƏFƏRALI 52.MƏMMƏDOV ƏLİİSLAM 53.SÜLEYMANOV LƏTİF 54.SADIQOV MUSTAFA 55.SADIQOV MƏHƏMMƏDSƏİD 56ASLANOV ASLAN 57.CABAROV ŞİRAZ 58.CƏLİLOV ƏLLAM 59.CƏLİLOV MƏHƏMMƏD 60.CƏBRAYILOV ALCAN 61.CƏBRAYILOV İSKƏNDƏR 29


62.CƏBRAYILOV ABDULLƏTİF 63.FEYZULLAYEV XANKİŞİ 64.KƏRİMOV BABAKƏRİM 65.NƏBİYEV KƏRİM 66.KAZIMOV ƏRZİMAN 67.QARAYEV SOLTANMAHMUD 68.CƏLİLOV ŞİRMƏMMƏD 69.ƏHMƏDOV XANƏHMƏD 70.ƏHMƏDOV HÜMBƏT 71NURİYEV QURBAN 72.ƏLİYEV ƏLƏVƏZ 73BƏDƏLOV İRZA 74.ƏBÜLHƏSƏN 75.İSLAM 76.ABDURRƏHMANOV NƏSİR