Əsas menyunu aç

Vikimənbə β

Virtual-kütləvi kitabxanaya,
Vikimənbəyə xoş gəlmisiniz!
26 may 2017, Cümə
Hal-hazırda Vikimənbədə 6.512 əsər var.
Qaralama  Vikimənbə nədir? Kənd meydanı  Elanlar

Günün əsəri

Mərhəba
İmadəddin Nəsimi

Mərhəba, еy bəhri-zatın gövhəri-yеkdanəsi,
Şəm’i-vəhdətdir cəmalın, kün-fəkan pərvanəsi.

Ta əbəd hüsnün önündə səcdеyi-şükr еylərəm,
Еy cəmalın Kə’bə, sənsən küntə-kənzin хanəsi!

Hər ki, qəvvas oldu bildi vəhdətin bəhrində kim,
Aləmin cismi sədəfdir, sənisən dürdanəsi.

Еy mana, mişkin saçından könlünü qurtar, dеyən
Qanğı qafildir, səlasildən çözər divanəsi.

Çünki viran könlüm, еy can, məskən oldu еşqinə,
Istəməz ayruğ imarət könlümün viranəsi.

Dilbərin lə’li əzəl bəzmində içirmiş mana
Şol mеyi kim, nöh fələkdir kəmtərin pеymanəsi.


Əsas kateqoriyalar

Vikimənbə nədir?

Carl Spitzweg 021.jpg

Vikimənbə məzmunu könüllü istifadəçilər tərəfindən zənginləşdirilən virtual-kütləvi kitabxanadır. 65 dildə fəaliyyət göstərir. Burada müəllif hüququ ilə qorunmayan ədəbiyyat nümunələri, tarixi, hüquqi, elmi əsərlər və başqa sənədlər əlavə edilə bilər. Vikimənbə nədir? səhifəsinə baş çəkərək başlamaq üçün yardım ala bilərsiniz. Vikimənbə ilə bağlı suallarınızı Kənd meydanında verə bilərsiniz. Qaralama dəftərində mətnlərin redaktə olunması prosesində iştirak etməklə redaktə prosesini öyrənə və bu işə öz töhfələrinizi verə bilərsiniz.

Vikimənbə digər dillərdə

100000+

Alman • Çin • Fransız • İngilis • İspan • İtalyan • İvrit • Polyak • Rus

10000 +

Benqal • Çex • Ərəb • Fars • İsveç • İtalyan • Koreya • Qucarat • Macar • Malayalam • Portuqal • Rumın • Sloven • Teluqu • Tay

Türk dilləri

Türk  • Çoxdilli layihədə türk dilləri: Cənubi Azərbaycan • Qaqauz • Qazax • Qırğız • Qırımçaq • Özbək • Tatarca • TürkmənVikimedia Fondunun digər layihələri


Başqa dillərdə oxuyun