Müəllif:Nizami Gəncəvi

N hərfi ilə müəlliflər Nizami Gəncəvi
(1141–1209)
Sister Projects. Həmçinin baxın: Bioqrafiyası • Şəkilləri • Sitatları Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvi


Azərbaycan şairi. XI-XII əsrlərdə yaşamış. Xəmsəsi ilə çox geniş tanınmışdır. Xəmsəyə Sirlər Xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Yeddi gözəl, Leyli və Məcnun, İskəndərnamə kimi iri həcimli poemaları daxildir. Yazdığı 20 min beytlik divanında bizə 6 qəsidə, 30 rübai, 120 qəzəl çatmışdır.

"Xəmsə"siRedaktə

QəzəlləriRedaktə

RübailəriRedaktə

DivanlarıRedaktə

Digər şeirləriRedaktə

== Nizami Gəncəvi şairdir